http://www.youngleaders.cz/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_happy.svg

diskuze

http://www.youngleaders.cz/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

nápady

http://www.youngleaders.cz/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate_anti.svg

participace

http://www.youngleaders.cz/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

mládež

http://www.youngleaders.cz/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_sales.svg

apolitičnost

http://www.youngleaders.cz/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_paperplane.svg

zlepšení

O projektu

Jsme zastřešující organizací pro strukturovaný dialog s mládeží ve východních čechách. Strukturovaný dialog je aktivita, kdy se spolu setkávají mladí lidé a osoby s rozhodovací pravomocí (zastupitelé, ministři,..), aby se pobavili o možnostech zlepšení v konkrétních oblastech. Strukturovaný dialog je apolitický a ideologicky vyvážený. Cílem dialogu není pouze diskuze, ale také její výstup, který je předáván Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog.

Proč?

Mladí lidé jsou naší budoucností, považujeme tedy za důležité, aby se zapojovali do veřejného dění. Navíc mají spoustu dobrých nápadů v oblastech, které se jich přímo dotýkají. Proto využíváme strukturovaný dialog s mládeží, abychom je motivovali se zapojit a mít šanci něco změnit k obrazu svému. Strukturovaný dialog využíváme i jako aktivitu neformálního vzdělávání, díky které je možné jednoduše pochopit, jak fungují politické procesy.

Jak?

Spolupracujeme s Českou radou dětí a mládeže a Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog. Díky této spolupráci je možné ovlivnit politiky na národní i evropské úrovni. Jako partnery využíváme i školy, na kterých pořádáme diskuze. Mladí lidé zapojení do strukturovaného dialogu velmi často pozorují, že se jim podařilo zrealizovat, co chtěli. Úspěch je motivuje k další participaci. Strukturovaný dialog je kvalitní nástroj aktivního zapojení mladých lidí do veřejného dění.